Illustrasjonsbilde

Energi og inneklima

Vi tilbyr rådgivning for å sikre bedre energiutnyttelse og inneklima i bygg. Vi i Omega Areal kan tilby en tverrfaglig tilnærming i prosjekteringen, og har de fleste fagdisipliner internt. For oss er det viktig å ha fokus på innovative løsninger i bransjen, og at vi kan tilby ENOVA-godkjente energi-rådgivere. Målgruppene er generelt byggherrer, byggeiere, entreprenører og totalentreprenører.

Vi kan tilby:

  • Energiberegning, for å ivareta energikrav ved planlegging av nybygg
  • Inneklimasimulering, for å ivareta krav til maks temperatur i bygg
  • Energirådgivning og energimerking
Bilde av Sindre Tjøstheim
Kontakt
Sindre Tjøstheim
VVS-ingeniør
475 09 133
Illustrasjonsbilde

VVS-teknikk

Vi tilbyr nå rådgivning innen VVS-teknikk. Vi i Omega Areal kan tilby en tverrfaglig tilnærming i prosjekteringen, og har de fleste fagdisipliner internt. For oss er det også viktig å ha fokus på innovative løsninger i bransjen.

Målgruppene er generelt byggherrer, byggeiere, entreprenører og totalentreprenører.

Vi kan tilby prosjektering av:

  • Ventilasjon
  • Klimaanlegg
  • Sanitær
  • Vannbårne varmeanlegg
  • Kjøleanlegg
Bilde av Sindre Tjøstheim
Kontakt
Sindre Tjøstheim
VVS-ingeniør
475 09 133
Illustrasjonsbilde

Areal- og samfunnsplanlegging

Omega Areal har egen avdeling for utredningsarbeid og planlegging. Våre ansatte har bakgrunn fra offentlig og privat virksomhet, med stor kunnskap om planlegging, regelverk, lovgivning og prosesser. Vi har utstyr og kompetanse til å foreta konstruksjoner, analyser og visualisering for de fleste prosjekt og utbyggingsområder.

Omega areal utarbeider arealplaner fra overordnet nivå og ned til detaljplaner. Vi kan utforme egne utredninger eller som del av en samlet planbeskrivelse.

  • Reguleringsplaner
  • Kommuneplaner
  • Analyser
  • Mulighetsstudier
  • Konsekvensutredninger
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Støyanalyser
  • Driftsplaner for massetak
Bilde av Elisabeth Silde
Kontakt
Elisabeth Silde
Avdelingsleder
977 40 808
Illustrasjonsbilde

Arkitektur

Våre arkitekter har bred kompetanse innenfor arkitekturprosjektering, interiørarkitektur og byggeledelse. Vi arbeider med alle typer byggeoppdrag, fra de minste hytteprosjekt til større og mer komplekse anlegg.

Vi drar nytte av kontorets tverrfaglige oppbygging, som også omfatter bygningsteknisk avdeling og branningeniører i felles prosjekter. Kontoret jobber kontinuerlig med å heve kompetansen til sine medarbeidere, og å være oppdatert innenfor fagets utvikling.

Målsettingen vår er å lage god arkitektur til det beste for våre oppdragsgivere, uansett størrelse på prosjektet.

Kontakt
Sentralbord
975 40 000
Illustrasjonsbilde

Brannteknikk

Omega Areal tilbyr rådgivende tjenester innen brannteknikk. Vi kan bistå med:

  • Ivaretakelse av myndighetskrav for prosjektering
  • Utarbeidelse av brannkonsept som beskriver byggets branntekniske hovedutforming med ytelseskrav til øvrige fag
  • Branntegninger
  • Rømningsplaner for oppheng
  • Kontroll av prosjektering innenfor fagområdet
  • Brannteknisk analyse
Bilde av Kjetil Kristensen
Kontakt
Kjetil Kristensen
Sivilingeniør brannteknikk
909 97 247
Illustrasjonsbilde

Byggeledelse og byggeherrestøtte

Omega Areal påtar seg byggeledelseoppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Vi kan fungere som byggherrens representant på anleggsplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggherreorganisasjonen og entreprenørene.

Oppgaven vår er å sikre at resultatet blir i henhold til de forutsetninger som er avtalt for prosjektet. Våre ytelser tilpasses det enkelte prosjekt og den enkelte byggherres ønsker og behov.

Byggeleder kan da ta på seg oppgaver som å:

  • utarbeide administrative rutiner i byggesaken
  • styre økonomi og fremdrift
  • kontrollere teknisk og håndverksmessig utførelse
  • gjennomføre overtakelse og sluttoppgjør med entreprenørene

Omega Areal påtar seg også oppdrag som utøvelse av administrative støttefunksjoner og prosjektoppfølging på byggherresiden, både for utbyggingsprosjekter og for drifts- og vedlikeholdsprosjekter

Bilde av Lars Petter Vatna
Kontakt
Lars Petter Vatna
Avdelingsleder Stord
959 36 291
Bilde av Frode Eike
Kontakt
Frode Eike
Avdelingsleder Ølensvåg
982 86 816
Illustrasjonsbilde

Byggeteknikk

Omega Areal tilbyr kompetanse gjennom hele byggeprosessen. Våre ingeniører leverer kvalitet over et stort spekter av ulike fagområder, og vil bistå med å finne løsninger og detaljplanlegge innenfor blant annet:

  • konstruksjon
  • Prosjekt- og byggeledelse
  • Brannteknikk
  • Eiendomsrådgivning
  • Industrimåling

Vi har solid kompetanse og erfaring i tilretteleggelse og ledelse av byggeprosjekter. Vi benytter velprøvde kvalitetsrutiner i vårt arbeid. Byggherrens forpliktelser blir ivaretatt på byggeplassen, samt at vi fører kontroll med arbeider og kontrakter og administrerer byggearbeidenes ferdigstillelse og overlevering. Vi bistår byggherren med utvikling av prosjektidéer til lønnsom investering.

Ytelsene tilpasses alle entreprisemodeller, og vi har gode systemer for kontraktsadministrasjon, fakturabehandling og økonomistyring. Teknisk kontroll utføres i henhold til våre kvalitetsrutiner.

Bilde av Lars Petter Vatna
Kontakt
Lars Petter Vatna
Avdelingsleder
959 36 291
Illustrasjonsbilde

Inneklima

Omega Areal kan utføre måling og logging av:

  • Radon, temperatur, fukt
  • CO2, temperatur, fukt
  • Varmekamera
  • Lyd
Kontakt
Sentralbord
975 40 000
Illustrasjonsbilde

Interiørarkitektur

Omega Areal har bred erfaring innen interiørarkitektur fra både store og små prosjekter innen alle interiørkategorier. Vi tegner og planlegger løsninger for innendørs miljø både i private og offentlige bygg.

Vi kan tilby tjenester innen hele prosessen:

  • Møblering, fargebruk, planløsninger og generell estetisk plan
  • Lyd og lys
  • Utsmykning av offentlige bygg
  • Kostnadsoverslag og fremdriftsplan
  • Prisinnhenting, anbud og tilsyn med varelevering
  • Økonomiske og administrative oppgave i forbindelse med prosjektet
Bilde av Oddrun Oma Litlabø
Kontakt
Oddrun Oma Litlabø
Interiørarkitekt
915 67 983
Illustrasjonsbilde

Kart og Oppmåling

Omega areal utfører og leverer et bredt spekter av tjenester innenfor kart og oppmåling. Vi har høyest klasse i oppmålingsteknisk prosjektering og innmåling utstikking. Omega areal kan også tilby avtaler der vi står for drift og vedlikehold av kartbaser.

  • Innmåling / dokumentasjon
  • Husplassering og beliggenhetskontroll
  • Anleggsstikking
  • Industrimåling
  • Terrengprofiler
  • Masseberegning
  • Grunnlagsmåling
  • Drift og vedlikehold av kartbaser
  • Situasjonsplaner

Vi kan tilby tjenester innen hele prosessen:

  • Møblering, fargebruk, planløsninger og generell estetisk plan
  • Lyd og lys
  • Utsmykning av offentlige bygg
  • Kostnadsoverslag og fremdriftsplan
  • Prisinnhenting, anbud og tilsyn med varelevering
  • Økonomiske og administrative oppgave i forbindelse med prosjektet
Bilde av Elisabeth Silde
Kontakt
Elisabeth Silde
Avdelingsleder
977 40 808
Illustrasjonsbilde

Vei, Vann og Avløp

Fra godkjent plan kan vi ta prosjekt og utbyggingstiltak videre med utarbeidelse av tekniske planer og anbudsmateriell basert på Norsk Standard, Vegvesen-standard eller enkel beskrivelse.

Våre planleggere tar prosjektet gjennom nødvendige offentlige godkjennelser og kan om ønskelig stå for byggherrestøtte og byggeledelse under utbyggingsfasen.

Bilde av Elisabeth Silde
Kontakt
Elisabeth Silde
Avdelingsleder
977 40 808