Kunngjøringer

Frist for innspill Kommune Prosjekt  
10.10.2021 Ullensvang kommune Varsel om mindre reguleringsendring av Lontjørnshaugane, felt Q4 Ullensvang kommune
08.08.2021 Suldal kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for Sand vassverk, Hønesteg, Suldal kommune
13.08.2021 Kvinnherad kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for Korggardsvika, Husnes, Kvinnherad kommune
23.05.2021 Vindafjord kommune Varsel om oppstart av Detaljregulering for søndre og nordre Berge, Ølensvåg – Vindafjord kommune
06.04.2021 Tysvær kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for Liarvåg Strømberg, Tysvær kommune
16.03.2021 Stord kommune Melding om oppstart av detaljregulering for del av, Vikanes – Limbuvik II, Stord kommune
25.02.2021 Skjervøy kommune Varsel om oppstart av reguleringsplan St. Hanshaugen 2 – Skjervøy kommune
20.01.2021 Vindafjord kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Smedsvik – Vindafjord kommune
31.12.2020 Sauda kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for Breiborg hytteområde – Sauda kommune
03.11.2020 Vindafjord kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for naustområde Olaugstranda, Nedre Vats
20.10.2020 Fitjar kommune Varsel om mindre endringar i reguleringsplan for Spona Camping
14.02.2020 Suldal kommune Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Randåsen - Klypa
15.11.2019 Vindafjord kommune Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Isvik Brygge
20.08.2019 Vindafjord kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for Lundeneset 
06.06.2019 Etne kommune Ny oppstart av detaljreguleringsplan for Gjerdsvik naustområde
13.02.2019 Tysnes kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for Godøysund
28.01.2019 Suldal kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for Vinjarheim
25.01.2019 Suldal kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for brannstasjon på Jelsa
04.01.2019 Vindafjord kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for Vikedal sentrum sør
15.08.2018 Etne kommune Varsel om oppstart av endring av eksisterande reguleringsplan for Halvfjordingen, Rullestad
18.07.2018 Tysnes kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for industriområde i Elsakervågen, Onarheim
20.06.2018 Suldal kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for næringsområde ved Tysingvatnet
11.05.2018 Tysvær kommune Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Skrabbavikjo
2.05.2018 Karmøy kommune Varsel om planarbeid – Detaljregulering for Våjen brygge
18.05.2018 Tysvær kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for naust og småbåthamn, Grønevika
25.04.2018 Vindafjord kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for Heggjo aust
15.04.2018 Vindafjord kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for masseuttak i Tordalen, Vikebygd
07.02.2018 Stord kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for gnr./bnr. 46/86 m.fl., Olderdalen 20
10.09.2017 Vindafjord kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for Giskavika og Hamn
28.08.2017 Bokn kommune Varsel om oppstart og høring av planprogram for områdeplan for Knarholmen Sør i Bokn kommune
02.07.2017 Tysvær kommune Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Fåra - Tysvær kommune
29.05.2017 Suldal kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for Sandaneset sør, Jelsa
27.02.2017 Suldal kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for gnr. 149, bnr. 96 Stølane Aust i Erfjord
10.01.2017 Tysvær kommune Varsel om oppstart endring av detaljregulering, Skrabbavik – Tysvær kommune
16.12.2016 Vindafjord kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for Solnes i Nedre Vats - Vindafjord kommune
16.12.2016 Fitjar kommune Varsel om mindre endring av detaljregulering for Litla Kråko – Fitjar kommune – PlanID 1222_201103-01
01.08.2016 Kvinnherad kommune Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for 258/4 – Utleigehytter og adkomstveg i Mjelkevika – Ytre Matre Kvinnherad kommune
14.11.2016 Tysvær kommune Varsel om oppstart av reguleringsendring for Hundsneset
02.11.2016 Karmøy kommune Varsel om oppstart av Syre båtforening
20.06.2016 Bokn kommune Varsel om oppstart av detaljregulering av Nordre Vågholmen
16.05.2016 Vindafjord kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for Vågshagen 6
20.4.2016 Karmøy kommune Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Grønevik
30.03.2016 Sveio kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for Sveioåsen 3 bustadområde
25.03.2016 Suldal kommune Varsel om detaljplan for Eidssjøen II
11.03.2016 Vindafjord kommune Varsel om oppstart av Endring av reguleringsplan for Ølen sentrum
08.03.2016 Bokn kommune Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram for områderegulering Sandvik til Lauplandsvågen
19.02.2016 Tysvær kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for småbåthamn og hytter
05.02.2016 Tysvær kommune Varsel om oppstart av detaljregulering for bustadbygg og småbåthamn
11.12.2015 Bokn kommune Varsel om oppstart av områdeplan for Knarholmen
21.12.2015 Kvinnherad kommune Varsel om oppstart av mindre endring av reguleringsplan for bustadområde 186/31 Porsvikneset
21.12.2015 Tysvær kommune Oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Bådsvik
21.12.2015 Tysvær kommune Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Hervik Brygge
15.12.2015 Sauda kommune Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for fortau
2.11.2015 Odda kommune Varsel om oppstart av detaljregulering
16.10.2015 Tysvær kommune Detaljregulering for Grindafjord Feriesenter
14.10.2015 Vindafjord kommune Varsel om oppstart av mindre endring av reguleringsplan for Nerheim i Ølen
7.8.2015 Odda kommune detaljregulering for Lontjørnshaugane – Endring
7.8.2015 Vindafjord kommune Detaljreguleringsplan for Hiksdal natursteinbrot
11.06.2015 Vindafjord kommune Detaljreguleringsplan for Heggjo
22.05.2015 Vindafjord kommune Detaljreguleringsplan for Hamrehagane på Ytre Hamre
10.05.2015 Sauda kommune Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for fortau
15.04.2015 Våjen brygge, Karmøy kommune Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Karmøy kommune
31.03.2015 Kambe, Etne kommune Varsel om oppstart av detaljregulering - Kambe, Etne kommune
14.01.2015 Skjold, Vindafjord kommune Detaljregulering Vikaneset,forslag til endring av reguleringsføresegner - Skjold, Vindafjord kommune
03.12.2014 Ullensvang herad Varsel om oppstart av reguleringsplan for Lofthus Camping – Ullensvang herad
14.08.2014 Kvinnherad Jensabjørke-Rosendal
01.10.2014 Tysnes Forslag til Reguleringsplan Våge sentrum - Tysnes kommune
20.06.2014 Bokn Aksdalsnes naust og småbåthamn, del av gnr. 7, bnr. 8
02.05.2014 Bokn Vågaheia
11.04.2014 Vindafjord Mindre reguleringsendring for bustadområde Osen – Roafeltet
11.04.2014 Suldal Del av gnr. 145, bnr. 21, 48, 73 og 77
30.03.2014 Tysvær Hervik B61 - Bustadfelt
23.03.2014 Sauda Teien Bustadfelt
28.02.2014 Tysvær Sandvikvåg Camping
17.01.2014 Etne Lauareid næringsområde
27.12.2013 Etne Gjerdsvik naustområde
16.12.2013 Vindafjord Roligheten Terrasse
06.12.2013 Etne Bustader og naust
29.11.2013 Etne Bustader
16.09.2013 Sauda Hybelhus, barnehage og bustader