Hopsåsen Tun
Hopsåsen Boliger
Etne Omsorgssenter
Etne Omsorgssenter
Lundeneset VGS Tilbygg
Lundeneset VGS Tilbygg
Straumsåsen Enebolig
Straumsåsen Enebolig
Kråko Fritidsbolig
Kråko Fritidsbolig
Jordmorsvingen Mulighetsstudie
Jordmorsvingen Mulighetsstudie
Lønningåsen Boligblokker
Lønningåsen Boligblokker
Austevoll Symjehall
Austevoll Symjehall
Bømlo Miljøsentral
Bømlo Miljøsentral
Bømlo Ambulansestasjon
Bømlo Ambulansestasjon
Røttingen
Røttingen