Omega Areal tilbyr kompetanse gjennom hele byggeprosessen. Våre ingeniører leverer kvalitet over et stort spekter av ulike fagområder, og vil bistå med å finne løsninger og detaljplanlegge innenfor blant annet:

Vi har solid kompetanse og erfaring i tilretteleggelse og ledelse av byggeprosjekter. Vi benytter velprøvde kvalitetsrutiner i vårt arbeid. Byggherrens forpliktelser blir ivaretatt på byggeplassen, samt at vi fører kontroll med arbeider og kontrakter og administrerer byggearbeidenes ferdigstillelse og overlevering. Vi bistår byggherren med utvikling av prosjektidéer til lønnsom investering.

Ytelsene tilpasses alle entreprisemodeller, og vi har gode systemer for kontraktsadministrasjon, fakturabehandling og økonomistyring. Teknisk kontroll utføres i henhold til våre kvalitetsrutiner.

 

Kontakt
Frode Eike
Frode Eike
Avdelingsleder
9828 6816
frodee@omega.no
Lars Petter Vatna
Lars Petter Vatna
Avdelingsleder
9593 6291
larspetter@omega.no