Omega Areal påtar seg byggeledelseoppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Vi kan fungere som byggherrens representant på anleggsplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggherreorganisasjonen og entreprenørene. Oppgaven vår er å sikre at resultatet blir i henhold til de forutsetninger som er avtalt for prosjektet. Våre ytelser tilpasses det enkelte prosjekt og den enkelte byggherres ønsker og behov.

Byggeleder kan da ta på seg oppgaver som å

  • utarbeide administrative rutiner i byggesaken
  • styre økonomi og fremdrift
  • kontrollere teknisk og håndverksmessig utførelse
  • gjennomføre overtakelse og sluttoppgjør med entreprenørene

Omega Areal påtar seg også oppdrag som utøvelse av administrative støttefunksjoner og prosjektoppfølging på byggherresiden, både for utbyggingsprosjekter og for drifts- og vedlikeholdsprosjekter.

 

Kontakt
Jan Arne Igelkjøn
Jan Arne Igelkjøn
Prosjektleder/Byggeleder
9598 0283
janarne@omega.no