Omega Areal har egen avdeling for utredningsarbeid og planlegging. Våre ansatte har bakgrunn fra offentlig og privat virksomhet, med stor kunnskap om regelverk, lovgivning og prosesser. Vi har utstyr og kompetanse til å foreta konstruksjoner, analyser og visualisering for de fleste prosjekt og utbyggingsområder.

Omega Areal utarbeider planer fra overordnet nivå og ned til detaljplaner. Vi kan utforme utredninger som del av en samlet planbeskrivelse:

 

Kontakt
Elisabeth Silde
Elisabeth Silde
Avdelingsleder
9774 0808
elisabeths@omega.no