Illustrasjon

Ølen Kulturhus

Prosjektet "Å fange lyset" vant arkitektkonkurransen om nye Ølen Kulturhus. Det nye kultursenteret kommer i forlengelsen av det eksisterende Ølen kulturhus, og skal over 1 500 kvadrat på to plan inneholde både mediatek, ungdomsklubb, klasserom, kafe og arenaer for konserter og utstillinger.

  • Detaljer
  • Adresse: Vindafjord kommune
  • Oppdragsgiver: Vindafjord kommune, Vindafjord Arbeidsgiverforum og Ølen kulturhus
  • Areal: 1500 m2
  • 2014
Om prosjektet

Placeholder "ArticleBody" failed

<Tilbake