Illustrasjon

Lundeneset videregående skole

Tilbygg til den videregående skolen i Ølensvåg. Bygget er på 960 m2, og omfatter utvidelse av matsalen, vestibyle og stor møtesal. I underetasjen ligger undervisningsrom.

  • Detaljer
  • Adresse: Vindafjord kommune
  • Oppdragsgiver: Lundeneset Videregående skole
  • Areal: 960 m2
  • 2014 - 2015
Om prosjektet

Placeholder "ArticleBody" failed

<Tilbake