Omega Areal signerte rammeavtaler med Helse Fonna

Det var en godt fornøyd daglig leder i Omega Areal, Gisle Heggebø, som på slutten av fjoråret kunne signere to nye, eksklusive rammeavtaler med Helse Fonna. De to neste årene skal Omega Areal levere arkitekttjenester og rådgivende ingeniørtjenester innen byggteknikk til helseforetaket.

Dagligleder i Omega Areal, Gisle Heggebø og avdelingsleder for Ølensvåg, Frode Eike. Foto: Torleif Heggebø/Medvind24.no.

- I tillegg inneholder avtalene opsjoner om forlengelse på inntil to år - ett pluss ett, forteller Heggebø.

Rammeavtalen skal dekke helseforetakets kontinuerlige behov for tjenester innen fagfeltene. Omega Areal ble valgt som eneste leverandør, og tjenestene skal utføres i alle helseforetakets prosjekter innen ombygging og modifisering av bygninger i Haugesund, på Stord, i Odda og Kvinnherad (Valen).

- Vi er allerede godt i gang med tre prosjekter; to i Haugesund og ett på Stord. I tillegg er det varslet om et mulig nytt prosjekt på Valen, forteller Heggebø.

Ett til to årsverk

- Det er vanskelig å si hvor mye avtalen får å si for oss, men utfra planene i Helse Fonna kan det de neste årene bli snakk om ombygginger og modifiseringer i eksisterende bygningsmasser for anslagsvis 40-50 millioner kroner. Omfanget er avhengig av statlige bevilgninger, helseforetakets økonomi, investeringer og planlagt aktivitetsnivå. Våre tjenester kan komme til å utgjøre ett til to årsverk, tror Heggebø.

De siste tre årene har Helse Fonna kjøpt gjennomsnittlig 1200 timer innen begge de to fagfeltene Omega Areal nå skal levere tjenester.

Omega Areals lokalisering med kontorer innen kort avstand fra alle helseforetakets lokasjoner, sammen med selskapets kompetanse og erfaring, tror Heggebø var avgjørende for at Helse Fonna valgte å inngå disse rammeavtalene.

Alle kontorer involveres

- Vi regner med å benytte oss av personell fra samtlige av kontorstedene våre, men er fleksible i forhold til hver enkelt medarbeiders kapasitet og kompetanse. Helse Fonna er utvilsomt en god referanse å vise til ved framtidige oppdrag, og vi kommer til å prioritere arbeider knyttet til disse rammeavtalene, understreker Heggebø, som håper disse oppdragene skal åpne for ytterligere tjenester som i denne omgang ikke omfattes av rammeavtalene.

Ved større byggetiltak og enkelttiltak der samlet honorar kan overstige nasjonal terskelverdi – 500 000 kroner – kan Helse Fonna selv velge om de vil tildele oppdraget til rammeleverandør eller arrangere egen konkurranse om disse tjenestene.

- Det blir med andre ord viktig å levere varene, helst bedre enn det som forventes av oss, smiler en fornøyd daglig leder i Omega Areal.