Planlegger tursti

Omega Areal har jobbet tett sammen med Friluftsrådet Vest for å planlegge en forlenging av turstien langs Åkrasanden. Nå er det like før arbeidet kan starte opp.

- Vi venter på byggetillatelse etter at vi har gjort en del justeringer på det vi opprinnelig planla, sier Oddvin Øvernes i Friluftsrådet Vest til Haugesunds Avis.

Elisabeth Silde i Omega Areal legger vekt på at en har tatt omsyn til nærområdet og landbruksinteresser i planleggingen.

- Med disse endringene vil det bli svært få inngrep i marken. Når det gjelder beiting i området så vil ikke denne turvegen lage hindringer for at dyr kan beite her, sier Silde til Haugesunds Avis.

Øvernes peker også på at det er vanskelig å planlegge en slik tursti i et område der det både er naturverninteresser og kulturminner både fra steinalder og vikingtid. Nå har likevel både Øvernes og Silde god tro på at prosjektet blir gjennomført.