Ferdigstilte prosjekteringsarbeidet for BIR

Omega Areal fullførte nylig prosjekteringsprosjekteringsoppdraget for BIR, og i slutten av oktober overlot de byggearbeidet av tre nye gjenvinningsanlegg til entreprenøren PEAB AS.

Omega Areal fullførte nylig prosjekteringen av tre nye gjenvinningsanleg for BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap) i kommunene Osterøy, Sund og Fusa.

- Vi fikk dette oppdraget i mai 2012, og det er den største kontrakten innen prosjektering vi har hatt, sier prosjektleder i Omega Areal, Lars Petter Vatna.

Areal har også håndtert anbudsadministrasjonen for prosjektet, og har utarbeidet kontrakten mellom BIR og PEAB AS, som vant generalentreprisen på arbeidet.
Vatna og John Birger Wold var i slutten av oktober i Bergen for avklaringsmøtet med byggherre og entreprenør.

Kontrakten har en verdi på kr ca 100 mill for PEAB AS.


Fra venstre: Driftssjef Kjell Espen Søraas, prosjektleder John Birger Wold (Omega Areal AS), Distriktssjef Ivar Roland (Peab Anlegg AS), rådgiver Stein Ivar Heltveit, avdelingsleder Lars Petter Vatna (Omega Areal AS), prosjektleder Jan Vidar Lie (Peab Anlegg AS) og innkjøpssjef Atle Hitland.