En av Omega Areals største enkeltkontrakter

Omega Areal har nylig signert en av sine største enkeltkontrakter noensinne. Kontrakten gjelder arbeid i forbindelse med byggingen av det nye omsorgssenteret i Etne, og er en underleveranse til AF Gruppen.

- Vi er godt fornøyd med kontrakten, som ble signert i slutten av oktober, og med at vi nå er i gang med vår del av arbeidene, forteller daglig leder i Omega Areal, Gisle Heggebø.

Oppdraget omfatter alt arkitektarbeid i forbindelse med bygget og landskapsarkitekturen rundt anlegget. Konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk er også en del av kontrakten. Det same gjelder brannsikkerhet.

- I tillegg har vi fått spørsmål om å gi pris på det som dreier seg om vann- og avløpssystemer, som AF Gruppen i utgangspunktet hadde tenkt å ta seg av selv, opplyser Heggebø.

Slik blir Etne Omsorgssenter

Bygningen skal føres opp i to etasjer med en underetasje under deler av bygget. Bygningsmassen utgjør i underkant av 5 000 kvadratmeter og prosjektet skal være ferdig utpå høsten 2018.

- Etter planen skal vi være med i prosjektet gjennom hele byggefasen fram mot høsten 2018, men hovedtyngden av vår leveranse skjer fram til sommeren 2017. Da skal over 70 prosent av vårt oppdrag være levert, forteller Heggebø.

De to hovedetasjene skal inneholde 20 sykehjemsplasser og 20 omsorgsleiligheter i tillegg til dagsenter, produksjonskjøkken, kantine/kafé, areal for fysioterapi, frisør, fotpleie, velværebad og areal for administrasjon.

I underetasjen skal det være teknisk rom, garderober for ansatte, renholdssentral, lagerrom, varemottak, avfallsrom, vaktmesterrom, bårerom og parkeringsgarasje.

I tillegg omfatter prosjektet komplett uteområde med sansehager både på takterrasse i andre etasje og på grunnplanet. Det skal opparbeides parkeringsplasser, veier, plante- og grøntarealer i henhold til plan for uteområdet.

- Vi er litt stolte over å kunne si at det var våre arkitekter og landskapsarkitekter som stod for utarbeidelsen av konkurranseforslaget som AF Gruppen vant med, forteller en godt fornøyd Heggebø.