Illustrasjon

Prosjektering av ny gang- og sykkelsti

Prosjektet på rundt 35 millioner kroner ble bestilt etter reguleringsplan, der alt teknisk prosjektering av vei og konstruksjoner med vann og avløp skulle leveres sammen med utførelsen. 

- Vi takker vår oppdragsgiver Bjarne Nordtveit AS som valgte oss som samarbeidspartner for å løse dette, og Robert Nordtveit som vi har samarbeidet med hos entreprenøren for å finne gode løsninger, sier daglig leder i Omega 365 Areal, Gisle Heggebø og legger til: 

- Vi vil også takke Statens vegvesen ved Asbjørn Opedal og Vindafjord kommune for et godt samarbeid.


<Tilbake