Hopp til innhold
Investerer i settefiskanlegg

Investerer i settefiskanlegg

Omega 365 Areal bidrar i byggingen av nytt settefiskanlegg i Vågafossen.

Mowi bygger nå et imponerende nytt settefiskanlegg i Vågafossen der det blir investert flere hundre millioner. Omega 365 Areal bidrar i prosjektet både som byggherrens representant, i tillegg til at de tar seg av søknadsarbeid, plan overvann og situasjonsplan. Mye av jobben har bestått i å velge ut gruppen av entreprenører som skulle få jobben, og delta i en samspillfase med de som ble valgt ut.

- Som byggherrens representant har jeg ansvar for å følge opp HMS, økonomi, framdrift og kvalitet i prosjektet sammen med en prosjektgruppe bestående av fire Mowi-ansatte. Jeg har hatt ansvar for myndighetskontakt, samt kontakt med grunneierne, velforening og andre enkeltpersoner, forteller Leiv Anfin Drange i Omega 365 Areal.

Omega 365 Areal har også hatt ansvar for alt søknadsarbeid, så som endring av reguleringsplanen for området og rammesøknad for hele tiltaket. Drange viser til at det har vært flere utfordringer i prosjektet, blant annet med tanke på hvordan en skal sprenge ut så store mengder stein uten de store konsekvensene for miljøet rundt.

- Den desidert største utfordringen i prosjektet har vært å være tidlig nok ute til å forutse hva som vil komme av potensielle hindringer framover og ikke minst få luka de bort tidlig. Den aller siste utfordringen var funn av udetonert sprengstoff fra det forrige prosjektet i 2014 inne på tomta hvor det nå pigges bort berg. Løsningen var å bestille bombehund, få markert potensielle steder hvor det lå blindgjengere og få spylt og sjekket markeringsstedene skånsomt. Det dukker alltid opp nye utfordringer, noe som gjør denne jobben veldig spennende, forteller Drange.

- I tett samarbeid med entreprenørene har vi til nå klart å gjennomføre prosjektet uten en eneste fraværsskade. Det jobbes kontinuerlig med sikkerheten, og det vil gå enda et år fram til overlevering før vi vet om vi har klart å levere et godt og skadefritt prosjekt.